Business woman relaxing.

Papperslös reseadministration!

Helintegrerad reseprocess med digitala kvitton,
följesedlar och resekontofakturor

Hela resans kostnader konsoliderade för
effektiv uppföljning och kontroll

airport2

Flexibla och valbara moduler

Profilhantering

Reseorder

Reseräkning

Fakturahantering

Uppföljning

subwaystation

eBuilder Resor - En nordisk, neutral och helintegrerad lösning i molnet

PROFIL

Säkerställer med automatik att resebyrån och andra leverantörer har exakt och korrekt data om alla resenärer i organisationen.

RESEORDER

Underlättar efterlevnad av resepolicyn och minskar tiden för administration efter resan.

RESERÄKNING

Sparar resenärens tid tack vare att information om resa och utlägg redan finns förberedd.

FAKTURA

Reducerar tidsåtgången för arkivering, godkännande och kontroll av följesedlar och resekontofakturor.

Uppföljning

Möjliggör detaljerad styrning och kontroll tack vare att hela resans kostnad finns konsoliderad och tillgänglig i samma lösning.

”Vi är stolta över att kunna hjälpa Volvo Cars att effektivisera sina interna reseprocesser och bidra till kostnadsbesparingar”

Leif Bohlin, CEO eBuilder AB
Leif Bohlin, CEO eBuilder AB

“In our effort to streamline our cost accounting for travel and travel expenses, we came to the conclusion that eBuilder’s Travel solution is a highly appropriate service for us.”

Birger Nagler, Head of Administration, Scania
150 000

användare från stora företag och organisationer använder idag eBuilder Travel för att effektivisera rese- och utläggsprocessen.

© Copyright - eBuilder Travel AB